หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
  หมู่ที่ 4 ตำบลกุฎี  
  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     
  www.kudee.go.th  E-Mail : admin@kudee.go.th  
  โทรศัพท์ 035-200-640 , 035-200637 , 035-200638  
  แฟกซ์ 035-200-636  
     
  facebook : https://www.facebook.com/tumbonkudee  
  แผนที่ตั้งหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม