หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี

   
   
  ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23.02.2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17.11.2563
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19.08.2563
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19.08.2563
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19.08.2563
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม