หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

   
 

ประจำปี 2563

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
   
 

ประจำปี 2562

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม