หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

นายชัยนะ บัวอ่อน

 

 

นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

 

 

 

 

นายศวัช จินดาอินทร์

นางสมบูรณ์ กันอาสา

นายไพโรจน์ ฤกษ์สำราญ

รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบล

เลขาณุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม