ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หฒุ่ที่ 8-9 (ฝั่งตะวันออบ้านนายสุกิจ ฝากพร)1.092564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 8-9 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายสุกิจ ฝากพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30.08.2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25.08.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 10-11 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายพรชัย ปามุทา) 23.08.2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.08.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมูที่ 10-11 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายพรชัย ปามุทา) 17.08.2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 11.08.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 27.07.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ ชายี ถึงบ้านนายประเชิญ กุฎีเขตต์) 27.07.2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14.07.2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ ชายี ถึงบ้านนายเชิญ กุฎีเขตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14.07.2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.07.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 25.06.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ ชายี ถึงบ้านนายเชิญ กุฎีเขตต์) 25.062564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) 22.06.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) 22.06.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านนายเกษม ละกำปั่น) 9.06.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9.06.2564
ประกาศ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการเจาะบ่อบาดาล สำหรับชุมชน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.05.2564
ประกาศ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ 2,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21.05.2564
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล สำหรับชุมชน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.05.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล สำหรับชุมชน หมู่ที่ 1 23.04.2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 7 เชื่อมต่ออำเภอบางบาล) 19.03.2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านฤาชัย ตำบลกุฎี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01.03.2564
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 7 เชื่อมต่ออำเภอบางบาล)26.01.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หมู่ที่ 7 เชื่อมต่ออำเภอบางบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14.12.2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14.12.2563
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (หน้าวัดโคกทองถึงหลังโรงเรียนวัดโคกทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4.12.2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิงจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 2,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2.12.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หมู่ที่ 7 เชื่อมต่ออำเภอบางบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25.11.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สำหรับชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านฤาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 25.11.2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 7 เชื่อมต่ออำเภอบางบาล) 24.11.2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สำหรับชุมชน หมูที่ 4 บ้านฤาชัย 24.11.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 2,4,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16.11.2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 2,4,7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 12.11.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 (หน้าวัดโคกทองถึงหลังโรงเรียนวัดโคกทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30.10.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (หน้าวัดโคกทองถึงหลังโรงเรียนวัดโคกทอง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)14.10.2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (หน้าวัดโคกทองถึงหลังโรงเรียนวัดโคกทอง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14.10.2563
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ-สุดเขตหมู่ที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 17.09.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 (ฟาร์มไก่จัญ-สุดเขตหมู่ที่ 1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)14.08.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ-สุดเขตหมู่ที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31.07.2563
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ-สุดเขตหมู่ที่ 1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29.07.2563
ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21.07.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.06.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26.05.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสนอ(นม)โรงเรียน ชนิดนม ยู เอช ที (รสจืด) ขนาดบรรจุ 200 มล.(ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 4,495 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.05.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13.05.2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12.05.2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร) 27.04.2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27.04.2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลค์ข้างบ้านพักครู หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.04.2563
ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายบรรจง พูลศิริ) 17.04.2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) สำหรับการเกษตร หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10.04.2563

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสำหรับชุมชน หมูที่ 12(เส้นหน้าบ้านนายพิชิต นวลละออง-ถึงบ้านนายไพบูลย์ แจ่มศักดิ์) 27.03.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรนับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26.03.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ (คลองเท) สำหรับเกษตร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.03.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลค์ข้างบ้านพักครู หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.03.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุฎี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17.03.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมูที่12(เส้นหน้าบ้านนายพิชิต นวลละออง-บ้านนายไพบูลย์ แจ่มศักดิ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10.3.2563
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่ที่12 21.02.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเตาเผาขยะหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27.01.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาดบรรจุถุงละ 20 กก. จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.01.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.01.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโพเดียมไม้ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.01.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม/เครื่องดื่มพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลุดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.12.2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (เส้นหลังโรงเรียนวัดโคกทอง) 19.08.2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 7.08.2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) หมู่ที่ 10 19.07.2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายวินัย สกุลปั่น) 19.07.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (หน้าบ้านธมลวรรณ สุคะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29.05.2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายวินัย สกุลปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28.05.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11(ฝั่งตะวันตก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27.05.2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (หน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) 15.05.2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 14.05.2562
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (หน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10.05.2562
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทางหมู่ที่ 6,8,9,11(ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10.05.2562
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เส้นหน้าบ้าน น.ส.ธมลวรรณ สุคะ) 02.05.2562
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11 (ฝั่งตะวันตก) 02.05.2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (หน้าบ้านธมลวรรณ สุคะ) 29.04.2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6,8,9,11(ฝั่งตะวันตก) 29.04.2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11.03.2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 11 (เส้นหน้าบ้านนางนงเยาว์ กัลยาณมิตร) 24.10.2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 18.10.2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่สอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 16.10.2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 11(เส้นหน้าบ้านนางนงเยาว์ กัลยาณมิตร) 12.10.2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 18.9.2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 18.9.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.09.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบทเคลือบสาร Temephos 1% จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.8.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ทางเชื่อมบางบาล-ปากคลองโพธิ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3.08.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (เส้นหน้าบ้านนางนงเยาว์ กัลยาณมิตร) 27.7.2561
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคสล. ทางเชื่อมบางบาล-ปากคลองโพธิ์ หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17.7.2561
ราคากลาง,ร่างขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมบางบาล-ปากคลองโพธิ์ หมู่ที่ 7 9.07.2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 29.6.2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 29.6.2561
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 19.06.2561
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 19.06.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18.06.2561
ราคากลาง,ร่างขอบเขตของงานโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันตกไปวัดราษฎร์นิยม) 18.06.2561
ราคากลาง,ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านพักชลประทาน-ฟาร์มไก่) 18.06.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.06.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.06.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.06.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.05.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.05.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.05.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชน หมู่ที่ 2,4,7 23.05.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15.05.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) 30.4.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก)30.4.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อนตัว หลังประสบอุทกภัย หมูที่ 330.4.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. หลังประสบอุทกภัย หมู่ที่ 3 (ฝั่งตะวันตก)30.4.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.หลังประสบอุทกภัย หมู่ที่ 9(ฝั่งตะวันตก)30.4.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.หลังประสบอุทกภัย หมู่ที่ 11(ฝั่งตะวันตก)30.4.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อนตัวหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 โดยเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สำหรับชุมชน หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สำหรับชุมชน หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล.หลังประสบอุทกภัย หมู่ที่ 11 (ฝั่งตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ลาดยางแอสฟัลท์ติก สำหรับชุมชนหมู่ที่ 2,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.อบต.กุฎี ประจำเดือน เมษายน - กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.04.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.04.2561
ประกาศกำหนดวัน เวล สถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเคลื่อนตัว หมู่ที่ 9,11 (ฝั่งตะวันตก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.04.2561
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26.03.2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สหรับชุมชน หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) 26.03.2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สำหรับชุมชน หมู่ที่ 8 ฝั่งตะวันออก 26.03.2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันตก) 26.03.2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่3 (ฝั่งตะวันตก) 26.03.2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อนตัวหลังประสบอุทกภัยหมู่ที่ 3 (ฝั่งตะวันตก) 26.03.2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คศล.หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 11 (ฝั่งตะวันตก) 26.03.2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ลาดยางแอสฟัลท์ติกสำหรับชุมชน หมู่ที 2,4,7 26.03.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเคลื่อนตัวหมู่ที่ 9,11(ฝั่งตะวันตก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26.02.2561
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงบันไดอาคารอเนกประสงค์(เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่4)โดยวิธีเฉพาะเจาะ23.03.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.03.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.03.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14.03.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19.02.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7.02.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7.02.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.02.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงบันไดอาคารอเนกประสงค์(เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่ 4) 5.02.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วตตำบลกุฎี 5.02.2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดอาคารอเนกประสงค์(เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่ 4) 24.01.2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 24.01.2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเคลื่อนตัว หมู่ที่ 9,11 (ฝั่งตะวันตก) 24.01.2561
ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 13.11.2560
ราคากลางจัดซื้อหินคลุกเสริมผิวจราจรถนนป้องกันน้ำท่วมเส้นทางสัญจร ม.3 25.10.2560
ราคากลางตั้งคันดินป้องกันน้ำท่วมเส้นทาง หมู่ที่ 4 25.10.2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 12.10.2560
เลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 25.07.2560
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่2 ตำบลกุฎี 3.07.2560
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 29.06.2560
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส29.06.2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค1.05.60
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 21.03.2560
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17.03.2560
ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 17.03.2560
ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐10.10.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 24.05.2559
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9,10 (ฝั่งตะวันออก) 23.05.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (12.05.59)